วันพุธที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2566

โครงการ/กิจกรรมสำคัญตามแผนปฏิบัติราชการ/ย.พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล/โครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน

 

โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล

  กิจกรรมศูนย์ดิจิทัลชุมชน

หลักสูตร Digital Literacy และหลักสูตร การค้าออนไลน์

วันที่ 28-31 เดือน ,สิงหาคม พ..2566

สถานที่ดำเนินการ  ณ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเรณูนคร

 

  

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

โครงการ/กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ภาคเรียนที่ 1/2566 ในวันที่ 16 สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ วัดโพธิ์ศรี หมู่ 1 ตำบลนาขาม อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

  โครงการ/กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ภาคเรียนที่ 1/2566 ในวันที่ 16 สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ วัดโพธิ์ศรี หมู่ 1 ตำบลนาขาม อำเภอเรณูนคร จังหวั...