วันพุธที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2566

โครงการ/กิจกรรมสำคัญตามแผนปฏิบัติราชการ/ย.พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล/โครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน

 

โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล

  กิจกรรมศูนย์ดิจิทัลชุมชน

หลักสูตร Digital Literacy และหลักสูตร การค้าออนไลน์

วันที่ 28-31 เดือน ,สิงหาคม พ..2566

สถานที่ดำเนินการ  ณ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเรณูนคร

 

  

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

โครงการกิจกรรม วันดินโลก Soil and Water : a source of life ดินดี น้ำสมบูรณ์ เกื้อกูลชีวิต

โครงการกิจกรรม วันดินโลก Soil and Water : a source of life ดินดี น้ำสมบูรณ์ เกื้อกูลชีวิต ณ ที่ว่าการอำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม  วันที่ 14 ธ...