วันพุธที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2566

โครงการกิจกรรม วันดินโลก Soil and Water : a source of life ดินดี น้ำสมบูรณ์ เกื้อกูลชีวิต

โครงการกิจกรรม วันดินโลก Soil and Water : a source of life ดินดี น้ำสมบูรณ์ เกื้อกูลชีวิต

ณ ที่ว่าการอำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม 

วันที่ 14 ธันวาคม 2566 เวลา 09.30 น. นางอักษร คำถา ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอเรรูนคร และบุคลากร เข้าร่วมเปิดงานกิจกรรมวันดินโลก ปี 2566 "World Soil Day" จังหวัดนครพนม โดยนายภัทรชัย หาญวิศิษฏ์ นายอำเภอเรณูนครเป็นประธานในพิธีกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรในฐานะทรงเป็น "นักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม"

โครงการกิจกรรม วันดินโลก Soil and Water : a source of life ดินดี น้ำสมบูรณ์ เกื้อกูลชีวิต

โครงการกิจกรรม วันดินโลก Soil and Water : a source of life ดินดี น้ำสมบูรณ์ เกื้อกูลชีวิต ณ ที่ว่าการอำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม  วันที่ 14 ธ...