วันจันทร์ที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2566

รายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรมภาคีเครือข่าย กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเรณูนคร อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม วันที่ 3 พฤษภาคม 2566

 

รายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรมภาคีเครือข่าย กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเรณูนคร อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม วันที่ 3 พฤษภาคม 2566โครงการกิจกรรม วันดินโลก Soil and Water : a source of life ดินดี น้ำสมบูรณ์ เกื้อกูลชีวิต

โครงการกิจกรรม วันดินโลก Soil and Water : a source of life ดินดี น้ำสมบูรณ์ เกื้อกูลชีวิต ณ ที่ว่าการอำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม  วันที่ 14 ธ...