วันพุธที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2566

รายงานสรุปผล การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต โครงการส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน วันที่ 21 มิถุนายน 2566 ณ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

 

รายงานสรุปผล การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต

โครงการส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

วันที่ 21 มิถุนายน 2566

ณ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

โครงการกิจกรรม วันดินโลก Soil and Water : a source of life ดินดี น้ำสมบูรณ์ เกื้อกูลชีวิต

โครงการกิจกรรม วันดินโลก Soil and Water : a source of life ดินดี น้ำสมบูรณ์ เกื้อกูลชีวิต ณ ที่ว่าการอำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม  วันที่ 14 ธ...