วันอาทิตย์ที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2566

โครงการจิตอาสาพัฒนาสถานศึกษา วันที่ 11 สิงหาคม 2566 ณ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

 

โครงการจิตอาสาพัฒนาสถานศึกษา

วันที่ 11 สิงหาคม 2566

ณ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเรณูนคร 

จังหวัดนครพนม


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

โครงการกิจกรรม วันดินโลก Soil and Water : a source of life ดินดี น้ำสมบูรณ์ เกื้อกูลชีวิต

โครงการกิจกรรม วันดินโลก Soil and Water : a source of life ดินดี น้ำสมบูรณ์ เกื้อกูลชีวิต ณ ที่ว่าการอำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม  วันที่ 14 ธ...