วันอาทิตย์ที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2566

โครงการจิตอาสาพัฒนาสถานศึกษา วันที่ 11 สิงหาคม 2566 ณ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

 

โครงการจิตอาสาพัฒนาสถานศึกษา

วันที่ 11 สิงหาคม 2566

ณ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเรณูนคร 

จังหวัดนครพนม


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

โครงการ/กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ภาคเรียนที่ 1/2566 ในวันที่ 16 สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ วัดโพธิ์ศรี หมู่ 1 ตำบลนาขาม อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

  โครงการ/กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ภาคเรียนที่ 1/2566 ในวันที่ 16 สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ วัดโพธิ์ศรี หมู่ 1 ตำบลนาขาม อำเภอเรณูนคร จังหวั...