วันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

โครงการภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ

 

กศน.ตำบลนาขาม นำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม

โครงการภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ

ณ ห้องประชุม  กศน.อำเภอเรณูนคร อำเภอเรณูนคร  จังหวัดนครพนม

วันที่ 20 - 23 มกราคม 2566

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                      

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

โครงการกิจกรรม วันดินโลก Soil and Water : a source of life ดินดี น้ำสมบูรณ์ เกื้อกูลชีวิต

โครงการกิจกรรม วันดินโลก Soil and Water : a source of life ดินดี น้ำสมบูรณ์ เกื้อกูลชีวิต ณ ที่ว่าการอำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม  วันที่ 14 ธ...