วันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้วยกระบวนการของโครงงาน

 

กศน.ตำบลนาขาม 

เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้วยกระบวนการของโครงงาน 

ณ ห้องประชุม  กศน.อำเภอเรณูนคร อำเภอเรณูนคร  จังหวัดนครพนม

วันที่ 18 มกราคม 2566

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

โครงการ/กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ภาคเรียนที่ 1/2566 ในวันที่ 16 สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ วัดโพธิ์ศรี หมู่ 1 ตำบลนาขาม อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

  โครงการ/กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ภาคเรียนที่ 1/2566 ในวันที่ 16 สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ วัดโพธิ์ศรี หมู่ 1 ตำบลนาขาม อำเภอเรณูนคร จังหวั...