วันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้วยกระบวนการของโครงงาน

 

กศน.ตำบลนาขาม 

เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้วยกระบวนการของโครงงาน 

ณ ห้องประชุม  กศน.อำเภอเรณูนคร อำเภอเรณูนคร  จังหวัดนครพนม

วันที่ 18 มกราคม 2566

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ประชุมเชิงปฏิบัติการวิทยากรประชาธิปไตย วปต. วันที่ 17 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมโรงแรมพักพิง อิงโขง

 กศน.ตำบลนาขาม ได้เข้าร่วมภาคีเครือข่าย ประชุมเชิงปฏิบัติการวิทยากรประชาธิปไตย วปต. วันที่ 17 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมโรงแรมพักพิง อิงโขง