วันอาทิตย์ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

โครงการปรับพื้นฐานทางวิชาการ และการตรวจสุขภาพนักศึกษา กศน. ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ในที่ 17 มิถุนายน ๒๕๖๖ ณ ศูนย์ สกร.อำเภอเรณูนคร อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

 

โครงการปรับพื้นฐานทางวิชาการ และการตรวจสุขภาพนักศึกษา กศน.

ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖

ในที่ 17 มิถุนายน ๒๕๖๖ ณ ศูนย์ สกร.อำเภอเรณูนคร อำเภอเรณูนคร
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

โครงการ/กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ภาคเรียนที่ 1/2566 ในวันที่ 16 สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ วัดโพธิ์ศรี หมู่ 1 ตำบลนาขาม อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

  โครงการ/กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ภาคเรียนที่ 1/2566 ในวันที่ 16 สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ วัดโพธิ์ศรี หมู่ 1 ตำบลนาขาม อำเภอเรณูนคร จังหวั...