วันอาทิตย์ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

โครงการปรับพื้นฐานทางวิชาการ และการตรวจสุขภาพนักศึกษา กศน. ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ในที่ 17 มิถุนายน ๒๕๖๖ ณ ศูนย์ สกร.อำเภอเรณูนคร อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

 

โครงการปรับพื้นฐานทางวิชาการ และการตรวจสุขภาพนักศึกษา กศน.

ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖

ในที่ 17 มิถุนายน ๒๕๖๖ ณ ศูนย์ สกร.อำเภอเรณูนคร อำเภอเรณูนคร
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

โครงการกิจกรรม วันดินโลก Soil and Water : a source of life ดินดี น้ำสมบูรณ์ เกื้อกูลชีวิต

โครงการกิจกรรม วันดินโลก Soil and Water : a source of life ดินดี น้ำสมบูรณ์ เกื้อกูลชีวิต ณ ที่ว่าการอำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม  วันที่ 14 ธ...