วันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2566

กศน.ตำบลนาขาม ออกรับสมัคร อาสาสมัครปราชญ์ชุมชน กระทรวงศึกษาธิการ

 กศน.ตำบลนาขาม ออกรับสมัคร อาสาสมัครปราชญ์ชุมชน กระทรวงศึกษาธิการ วันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ตำบลนาขาม


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ประชุมเชิงปฏิบัติการวิทยากรประชาธิปไตย วปต. วันที่ 17 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมโรงแรมพักพิง อิงโขง

 กศน.ตำบลนาขาม ได้เข้าร่วมภาคีเครือข่าย ประชุมเชิงปฏิบัติการวิทยากรประชาธิปไตย วปต. วันที่ 17 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมโรงแรมพักพิง อิงโขง